Младежки обмен “Structured Learning for Awareness in Media” в Сараево, Босна и Херцеговина, 24 – 31 август 2020 г.

Търсят се 4 младежи и един младежки лидер

Място: Сараево, Босна и Херцеговина

период на провеждане  Период на провеждане: 24 – 31 август 2020 г.

Изпращаща организация: Асоциация за развитие на българския спорт 

Цели на проекта:

Structured Learning for Awareness in Media (Структурирано обучение за осведоменост в медиите) (SLAM) има за цел да повиши информираността и критичното мислене на младите хора за ролята на средствата за масова информация като предизвикателство и предпоставка за по-приобщаващи общества към мигранти и бежанци.

Проектът изследва приликите, различията и потенциалния синтез между различните, но взаимосвързани предизвикателства, пред които са изправени държавите от Западните Балкани и Европа, в рамките на международни усилия, насочени към поставянето на основите на по-голяма медийна грамотност и критично мислене на ниво младежи и като цяло, на обществото като средство за осигуряване на противодействие срещу явленията на речта на омразата и градивен елемент на успешните интеграционни процеси.

Профил на участниците:

  • 4 младежи от всяка държава (на възраст 16 – 25 години) + 1 лидер (над 18 години, без възрастово ограничение)
  • Кой – доброволци, младежки работници, активисти, представители на неправителствени организации, ученици/студенти и др.
  • Език – английски език

Какво да вземете със себе си?
• Информация за проблемите във вашата държава, свързани с фалшивите медии и новини и дискриминацията;
• Материали за вашата организация;
• Добро настроение;
• Лекарства и здравна застраховка;
• Оригинални пътни документи;
• Лаптоп, (и) камера.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 180 евро. Срок за възстановяване на пътни разходи: около 2 месеца след предоставяне на всички отчетни документи;

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 3 юли 2020 г.

За контакт: info@bulsport.bg

Източник: Асоциация за развитие на българския спорт 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.