Обучение “Europe Goes Local SP: Meeting of Municipal Youth Councils,Exchanging Realities & Practices for recognision of local youth work” онлайн, 1-5 септември 2020 г.

Основната цел на проекта е да се повиши качеството на работата на местни младежки работници чрез засилено сътрудничество между различни заинтересовани страни, които са активни на общинско ниво.

Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 1-5 септември 2020 г.

Организатор: Youth and Lifelong Learning Foundation (National Agency)

Тази мобилност се организира или посреща от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

 Europe Goes Local е международен проект, финансиран по програма Еразъм +. В момента в партньорството участват около 200 членове, които представляват около 120 общини от 22 участващи държави.

Цели на мобилността:

  • да има мултиплициращ ефект, като свърже различни дейности на представителите и разпространява резултатите от проекта на широк кръг заинтересовани страни;
  • да повиши качеството на работата на младежите работници чрез засилено сътрудничество между различни заинтересовани страни, които са активни на общинско ниво;
  • да подобри работата в мрежа между представителите на общини и
    да насърчи споделянето на добри и лоши практики;
  • да направи крачка към признаването на младежката работа.

 Профил на участниците:

  • доброволци, младежи, младежки работници
  • възраст над 18 години
  • владеене на английски език на работно ниво

 Повече информация може да намерите тук.

Няма такса за участие.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2020 г.

Дата на селекция: 10 август 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл. ЦРЧР, като изпращаща Национална агенция, получава информация за класирането на кандидатите. Всеки одобрен кандидат е необходимо да се свърже с ЦРЧР на имейл: TCABulgaria@hrdc.bg, като препрати имейла за потвърждение, който е получил от организатора на събитието за уточняване на финансовите условията за участие в мобилността.

За контакт:

Panagiota Karametou

имейл: tcaseminars@inedivim.gr

телефон: +302131314435

Източник: SALTO Youth 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.