Обучение: Put ideas into practice във Варна, 29 юли 2020 г.

Еднодневното обучение дава възможност да научите как се осъществява една идея за младежка инициатива – какви са етапите при подготовка на един проект и търсенето на финансиране.

място на провеждане Място: ХАЛЕ 3, Варна, България

период на провеждане  Период на провеждане: 29 юли 2020 г. от 10:00 ч. до 18:00 ч.

Организатор: Сдружение ЗА ТЕБ и ХАЛЕ 3

Цели на обучението:

Обучението ще наблегне основно на това как да реализираме идеите си за младежки инициативи и различните етапи при подготовка на един проект, както и къде да търсим финансиране за тях.

Програма:

10:00 – 10:15 Регистрация
10:15 – 10:30 Представяне на програмата
10:30 – 11:00 Запознаване с участниците
11:00 – 11:30 Основни принципи при подготовката на проекти
11:30 – 11:45 Почивка
11:45 – 13:00 Моят проект
13:00 – 14:00 Почивка за обяд
14:00 – 15:00 Анализ на проект
15:00 – 15:45 Налични възможности за финансиране за младежки проекти
15:45 – 16:00 Почивка
16:00 – 17:00 Подготвка на проект по конкрето задание
17:00 – 17:30 Други важни моменти
17:30 – 18:00 Въпроси и оценка

Повече информация може да намерите тук.

За контакт: ХАЛЕ 3 – 089 988 9081, Сдружение ЗА ТЕБ – 052 600 765

Източник: ХАЛЕ 3

YOUTHub не носи отговорност за провеждане на обучението. За повече информация се обърнете към посочените организатори.