Обучителен курс “Равенство между половете в младежката работа”

Курсът е по-специално за младежки работници и младежки лидери, които да въведат стандарти и практики за равенство между половете в техните организации и дейности и да се застъпват за промени, които подкрепят равенството между половете въз основа на стандартите, подходите и инструментите на Съвета на Европа, отразени в наръчника за равенство между половете в младежката работа.

място на провеждане Място: Будапеща

период на провеждане  Период на провеждане: 28 септември – 2 октомври 2020

Изпращаща организация: Съвета на Европа

Целите на проекта са участниците да:

 • разберат, проучат и обсъдят равенството между половете като концепция, присъща на правата на човека 
 • опознаят и прилагат стандартите и инструментите на Съвета на Европа за равенство между половете
 • разпознават наличието на неравенство между половете в техните организации и да разработят подходи за справяне и промяна 
 • се застъпват за ефективно равенство между половете в младежката работа и в обществото като цяло.

Профил на участниците:

 • хора, вземащи важни решения за младежките въпроси в съответните местни или национални власти
 • ръководители на национални младежки организации и младежки съвети
 • мениджъри на младежки центрове

Изисквания към кандидатите:

 • да могат да работят на английски
 • да са на възраст между 18-30 години, изключения могат да бъдат направени, ако това е обосновано
 • да бъдат подпомагани от младежка организация, асоциация или институция, в която те участват
 • да бъдат мотивирани да развиват своите компетенции за равенството между половете
 • да се ангажират да присъстват през цялата продължителност на курса.

Повече информация може да намерите тук

Тази възможност се финансира в рамките на програма на Съвета на Европа и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23 август 2020

За контакт: coeinbrussels@coe.int

Източник: Council of Europe

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.