Покана за участие в “World Forum for Democracy 2020 – Youth Delegation”

Световният форум за демокрация през 2020 г. ще обсъди проблемите, свързани с околната среда и ще генерира нови идеи за справянето с тях.

Място: Страсбург, Франция

период на провеждане  Период на провеждане: 16-18 ноември 2020 г.

Организатор: Council of Europe

Информация за форума: 

Световният форум за демокрация е уникална платформа, която дава възможност на политически лидери и активисти да обсъждат решения към ключови предизвикателства пред демокрациите по целия свят. Като идентифицира и анализира инициативи и практики, Форумът подчертава и насърчава иновациите в демокрацията на системно ниво с цел укрепване на основите на демократичните общества. По този начин Форумът допринася за развитието на демокрацията към по-голямо участие и включването на структури и институции.

Профил на участниците:

  • да са на възраст 18-30;
  • да могат да общуват и работят на английски;
  • участват активно в инициативи за демокрация на гражданското общество;
  • мотивирани да допринасят за разработването на нови идеи за младежта и демокрацията;
  • готови да споделят предизвикателства, пред които са изправени медиите, фалшивите новини, информацията и техните въздействия върху демокрацията;
  • готови да възприемат нови подходи, като допринесат с идеи и визии свързани с околната среда и демокрацията.

Преди да се включите, запознайте с пълната информация и правилата за участие във форума тук.

 Такса за участие: Транспортните разходи, настаняването и храната са покрити.

 За да кандидатствате, заснемете кратко видео и попълнете апликационната форма.

Краен срок за участие: 28 юли 2020 г.

За контакт: youthapplications[at]coe.int

 Източник: Council of Europe

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на форума. За повече информация се обърнете към посочения организатор.