Семинар “Youth and Museums #MuseoJoven Seminar” в Испания, 3-5 октомври 2020г.

Семинарът има за цел да създаде среда за запознанства за младежки работници, млади хора и музейни специалисти с намерението да размишляват върху връзката им и да ги сближат.

Място: Молина, Малага, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 3-8 октомври 2020г.

Организатор: Националната агенция на програма Еразъм+ в Испания

Изпращаща организация: ЦРЧР

Семинарът ще се състои в две части. В първата част са включени два онлайн отворени сесии (на 22 и 29 септември) с участниците в семинара и с други заинтересовани хора, дори да не са от избраните участници. Втората част за 35-те избрани участници ще се състои в една онлайн сесия и самият семинар в Испания.

Цели на семинара:

  • Да бъде споделен опит и да се анализират предизвикателствата и възможностите в общата работа между младежките професионалисти, младите хора и музеите.
  • Да се съберат опит и идеи.
  • Съвместно съставяне на насоки и препоръки за приближаване на музеите до младежите.
  • Да се създадат синергии между участниците.

Профил на участниците:

  • младежки работници, работещи с младежи, музейни специалисти и младежи с интерес в сферата на културата и/или музеите
  • възраст над 18 години
  • владеене на английски език на работно ниво
  • да имат готовност да разпространят придобитите знания и да приложат новопридобитите умения в своите местни общности

Повече информация може да намерите тук и в програмата за семинара.

Агенцията – домакин (Национална агенция – Испания) поема разходите за настаняване и храна, а ЦРЧР поема пътните разходи.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 30 юли 2020 г.

Дата на селекция: 24 август 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл. ЦРЧР, като изпращаща Национална агенция, получава информация за класирането на кандидатите. Всеки одобрен кандидат е необходимо да се свърже с ЦРЧР на имейл: TCABulgaria@hrdc.bg, като препрати имейла за потвърждение, който е получил от организатора на събитието за уточняване на финансовите условията за участие в мобилността.

За контакт: TCA Team, имейл: tca@injuve.es, телефон: +34 91 782 76 12

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в семинара. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.