“Story.me” – Пътуване към промяната!

Целта на събитието е да фокусира младежта (и не само) върху теми, свързани със самоопознаването.

Избират се трима лектори, които да говорят по конкретна тема пред главно млади хора (студенти, доброволци от цяла Европа и млади работници).Били ли сте някога на пътешествие, което е променило живота ви? Как ви промениха хората, местата и разстоянието от дома? Как това преживяване извън зоната ви на комфорт допринесе за изграждането на човека, който сте днес?

Търсят се смели оратори, които са готови да споделят своите житейски истории в уютна атмосфера на следващото събитие „ Story.me “ в София.

Story.me организира месечни събития, при които се събират хора, за да обсъждат важни теми чрез личните си житейски истории. Ще има 3 лектори на събитието и всеки от тях ще разполага с 15-20 минути, за да сподели своята история, последвана от въпроси и отговори.

Ако искате да станете лектор, попълнете апликационната форма.

За контакт: info@synergybulgaria.com