Доброволчество “Growing up together” в Испания, септември 2020-юни 2021 г.

Целта на проекта е да се предложи необходимата подкрепа на общинските младежки служби за ангажираност и участие на младите хора.

място на провеждане Място: Нуманция де ла Сагра, Толедо, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 10 месеца от септември 2020 г.

Посрещаща организация: Proyecto Kieu

Дейности на доброволеца:

Доброволците ще разработват и участват в различни дейности и семинари в контакт с местните младежи. Същността на тези дейности е да споделят знания и добри практики, използвайки инструментите на неформалното образование. Разработените дейности имат за цел да отговорят на нуждите на местната младеж и също така да подпомагат работата на местните младежки лидери.

Профил на доброволците:

  • младежи и младежки работници;
  • на възраст между 18-29 години;
  • добро владеене на английски и основни знания по испански;
  • с интерес към проекта и мотивация за участие.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Тази възможност се финансира в рамките на Европейски корпус за солидарност и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо на имейл: stefana@proyectokieu.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 За контакт: Стефана Георгиева

Имейл: stefana@proyectokieu.org

Телефон: +34633079043

 Източник: Proyecto Kieu

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.