Международно лятно училище по проджект мениджмънт в Италия, 5 – 11 октомври 2020 г.

Търсят се 30 млади професионалист

място на провеждане Място: Giardini Naxos, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 5 – 11 октомври 2020 г.

Организатор: ECLAT към Катанския университет

Цели на лятното училище:

  • Научете най-добрите методологии за създаване и управление на проекти.
  • Придобийте уменията и компетенциите на добър ръководител на проекти: лидерство, работа в екип и решаване на проблеми.
  • Разгледайте всички различни фази от жизнения цикъл на проекта, от подготовката на предложението до окончателните доклади.
  • Признайте добър проект: как да оцените отличните постижения, иновациите и осъществимостта.
  • Съсредоточете се върху здравните изследвания: обосновка, дизайн на изследването, методологии и резултати.
  • Задълбочаване на динамиката на екипната работа, особено тези, свързани с координацията на работен екип в многонационален контекст.

Профил на участниците: възможността е отворена за 30 млади професионалисти, докторанти и магистри, които имат интерес към темата на лятното училище

Програма

Всички разходи за участие са покрити от организаторите.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 9 август 2020 г.

За контакт:  ispm-coehar.org/contact/, info@ispm-coehar.org

Източник: ECLAT

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.