Младежки форум за свят след пандемия, 19-20 септември 2020г.

Като участник, ще имаш възможност да се срещнеш със свои връстници и заедно да оцените предприетите мерки за справяне с пандемията от COVID-19, да обсъдите алтернативни решения, да чуете някои интересни перспективи от лекторите и да изготвите доклад с вижданията си.

период на провеждане  Период на провеждане: 19-20 септември 2020г.

Организатор: Софийски ученически съвет (СУС) и Team Lab

Относно събитието:

Събитието ще се проведе в рамките на два дни – първият ден ще бъде предимно предназначен за лекции и работилници, ръководени от специално поканени от нас гости, след които ще се премине към дискусия по комитетите, която ще продължи до края на втория ден.

Имате възможност да участвате в един от 4-те комитета:

  • Образование
  • Здравеопазване и медицина
  • Икономика
  • Глобални и държавни политики

Към всеки от тях ще има лекции и работилници, на които гости-лектори ще разкажат за техните инициативи и решения на съответните проблеми. В рамките на комитета ще можете да дискутирате в по-голяма дълбочина избраната от вастема.

В края на събитието всеки комитет ще изготви доклад, който описва дискутираните проблеми и предлага решения. Тези доклади ще бъдат представени пред всички участници и ще бъдат компилирани в общия доклад на събитието, който ще бъде публикуван и изпратен до релевантни институции.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 септември 2020 г.

За контакт: Софийски ученически съвет, sofiastudentscouncil@gmail.com
Виктор Колев, vick@mit.edu
Боян Иванов, boyan02ivanov@gmail.com
Марио Петров, mario-petrov@outlook.de

Източник: Софийски ученически съвет

YOUTHub не носи отговорност за провеждане на форума. За повече информация се обърнете към посочения организатор.