Младежки обмен “Empower the land”, 09.09.2020-17.09.2020, Пустомити, Украйна

В цяла Европа 5,6 милиона млади хора са безработни, а общо 7,5 милиона не учат или работят. Като част от това обучение този проблем ще се проучи и ще се даде възможност на младите хора да намерят решения на тези проблеми.

Място: Украйна

период на провеждане  Период на провеждане: 09.09.2020-17.09.2020

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • да се ​​открият възможните решения на проблема с безработицата на лично, организационно и обществено равнище чрез наблюдение на реалните ситуации в различни страни;
  • да се подобрят способностите на младежките работници, активистите и младите хора от селските райони, за да увеличат шансовете си за свои собствени проекти;
  • да накара младите хора да се изправят пред проблема с безработицата и свързаните с нея проблеми за липсата на знания или опит;
  • да се разберат истинските нужди на пазара на труда в селските райони и да се открие начин за тяхното задоволяване;
  • да мотивира младежките работници да участват в социални промени
  • да се създадат нови проекти, предназначени към намаляването на безработицата

Преди обучението ще трябва да подготвите и следните задачи:

– направете проучване на ситуацията със заетостта в България, намерете организации, които уважават служителите си  и бъдете готови да ги представите;

– всеки екип трябва да излезе с идеята за местен проект, който участниците да проектират и реализират в своите страни;

– подгответе уъркшоп по темите на проекта, а по време на обучението ще ви бъде дадена възможност да го представите;

– подгответе се за междукултурната вечер; можете да вземете национални дрехи, храна, напитки и т.н. 

– подгответе се за панаира на НПО. Моля, вземете листовки, снимки, всичко, което би могло да помогне за възможно най-забавното представяне на организацията ви;

 Изисквания към кандидатите:

  • да са на възраст 18-30

 Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 35 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 30.08.2020

За контакт: https://activebulgariansociety.org/contact

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.