Младежки обмен “Plat together, play well” в Загреб, Хърватия, 25 септември-3 октомври 2020 г.

Целта на проекта е да засили социалното включване на млади хора с по-малко възможности, чрез развиване на техните личностни и вътрешнолични компетенции чрез спорт като основен метод.

Място: Загреб, Хърватия

период на провеждане  Период на провеждане: 25 септември – 3 октомври 2020 г.

Изпращаща организация: ArTeam

Цели на проекта:

 • да развие интраличностните умения на участниците чрез практикуване на спорт (самосъзнание и изразяване, овластяване, самочувствие)
 • да развие междуличностните умения на участниците чрез практикуване на спорт (комуникация, работа в екип, лидерство, разрешаване на конфликти)
 • да се увеличи социалното включване на участниците чрез взаимодействие с техните връстници; за насърчаване на нарушаването на предразсъдъците
 • да развие междукултурна информираност и усет към общата европейска идентичност
 • насърчаване на програма Еразъм + и възможности за образование и мобилност на младите хора

 Профил на участниците:

 • 17 участници от България – 13 участници между 14 – 30 години + 2 ръководители на групи + 2 придружават хора без възрастова граница.
 • опит на участниците с младежта със специални нужди и / или по-малко възможности поради:
  – Психични разстройства
  – Физически увреждания
  – Икономически пречки
  – Социални препятствия
  – Географски препятствия

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 20 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

За контакт: ArTeam

 Източник: ArTeam

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.