Младежки обмен “Youth and Art: a story of inclusion”, в Узана, България, 10-17 септември 2020 г.

Младежкият обмен ще събере младежи от 7 различни държави и ще насърчи тяхното личностно развитие чрез изкуство.

Място: Узана, България

период на провеждане  Период на провеждане: 10-17 септември 2020 г.

Посрещаща организация: Център за международна младежка дейност – България (IY AC Bulgaria)

Цели на проекта:

  • Да насърчи положителното взаимодействие, активното участие, саморефлектирането и личностния растеж на младите хора от различни социални среди;
  • Разработване на положително отношение към изкуството и неговите изражения, насърчаване на експериментирането и участието, стимулиране на креативността и въображението;
  • Да се ​​повиши осведомеността относно миграционната панорама и нейните трудности в обществата на участниците и в рамките на ЕС, като се използват артистични продукти за младежки обмен: театрална игра, изложба и видео за миграцията;
  • Популяризиране на многообразието, междукултурния диалог и междукултурното обучение, развиване на чувството за единство чрез многообразие в рамките на ЕС;
  • Да насърчава програмата Erasmus +, ценностите на ЕС и участието в бъдещи дейности чрез използване на неформално образование, като същевременно насърчава признаването му чрез сертификата YouthPass.

 Профил на участниците:

  • 5 участници и един лидер от всяка държава
  • на възраст между 16-30 години (без възрастова граница за лидерите)
  • младежи, студенти, младежки лидери, младежки работници, членове на неправителствени организации, доброволци активно работещи в младежката област, музиканти, художници и хора на изкуството
  • държави: България, Сърбия, Чехия, Хърватия, Румъния, Португалия и Гърция

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 8 август 2020 г.

За контакт: iyac.bulgaria@gmail.com

 Източник: Център за международна младежка дейност – България (IY AC Bulgaria)

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.