Младежки център-Пловдив обявява конкурс за младежки инициативи

Идеята на конкурса е мотивация на младите хора към активно действие по актуалните теми, провокиращи обществения интерес и осигуряване на трайна социална промяна.

Организатор: Младежки център – Пловдив

Информация за конкурса:

Конкурсът цели да стимулира младежите (от 15 г. до 29 г.) от гр. Пловдив, Сопот и Хисаря да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост по теми, свързани с: човешки права, активно гражданство, приобщаване, развиване на образователни, културни, иновативни пространства и дейности, интегриране и подпомагане на деца и младежи от уязвими групи.

Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

Регламентът за конкурса е изготвен от консултативен съвет, съставен от младежи от гр. Пловдив, специално подготвени и обучени от менторите по проекта за провеждането му. Получените предложения ще бъдат внимателно разгледани от консултативния съвет и оценени от жури.

Конкурсът ще се раздели на 6 етапа за кандидатстване и ще бъдат одобрени 40 младежки инициативи за период от 36 месеца.

Конкурсът е насочен към реализация по следните направления:

  • Изкуство и занаяти
  •  Образование и наука
  • Културни и познавателни активности
  •  Опазване на околната среда
  •  Подпомагане и развитие

Кой може да участва:

  • физически лица от 15 до 29 г. от  гр. Пловдив, Сопот и Хисаря, индивидуално или в екип
  • неформална група младежи
  • ученически съвети
  • творци
  • младежки клубове

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

За да участвате в конкурса, трябва да изпратите:

1.         Попълнен формуляр за кандидатстване

2.         Автобиография /творческо портфолио/ представяне на кандидата/екипа

3.         Писмо за потвърждение на партньорства с организации/институции (при наличие)

4.         Графични и видео материали, представящи младежката инициатива – визуализации, снимки и др. (по желание)  на адрес: youth.centre.plovdiv@gmail.comкато описанието на имейла да бъде „Младежки инициативи – първи етап“.

Краен срок за участие: 20 септември 2020 г.

За контакт: youth.centre.plovdiv@gmail.com

Източник: Младежки център – Пловдив

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.