Национална младежка академия, септември-ноемрви 2020г.

Национална младежка академия 2020 е разделена на три последователни нива, в рамките, на които участниците развиват и придобиват конкретни знания, умения и компетенции за включването им като отговорна част от обществото. Всяко ниво е с продължителност 4 дни.

място на провеждане Място: Клас 1 ще се проведе в с. Атия, обл. Бургас

период на провеждане  Период на провеждане: септември-ноември 2020г.

Организатор: Национален младежки форум

Цели на академията:

Националната младежка академия е създадена с цел да развие в теб компетенции, с които ще можеш да бъдеш пълноценна част от обществото, да се реализираш на пазара на труда, както и да допринесеш за повишаване на ефективността на младежкия сектор на местно, регионално и национално ниво.

Профил на участниците:

Младежи на възраст 16-29г.

Критерии при оценка на кандидатите:
 • Представители на младежки организации
 • Активни доброволци и млади хора, които просто искат да “направят света по-добро място”
 • Мотивация за участие

Национална младежка академия 2020 е разделена на три последователни нива, в рамките, на които участниците развиват и придобиват конкретни знания, умения и компетенции за включването им като отговорна част от обществото. Всяко ниво е с продължителност 4 дни, като периодът на провеждането им е септември – ноември 2020.

 • КЛАС 1 – Доброволчество (4 – 7 септември 2020г.)
  Клас 1 е посветен на младежкото доброволчество, планирането на инициативи за решаване на проблеми, гражданската активност и младежкото участие. Какви възможности за доброволчество имаш пред себе си и как да ги използваш, за да придобиеш умения, с които да влияеш на средата около себе си и да се реализираш като успешна личност? Какво е младежко участие и как може да станеш част от процеса на вземане на решения на местно и национално ниво – все въпроси, чиито отговори ще доведат до млади хора, отговорни за решенията в страната!
  ВАЖНО: Твоето предизвикателство между клас 1 и клас 2 на Академията ще бъде да дефинираш конкретен проблем в своята общност и да организираш доброволческа акция или инициатива, с която да допринесеш за неговото разрешаване и да тестваш на практика наученото.
 • КЛАС 2 – Младежко лидерство (8 октомври 2020 – 11 октомври 2020 г.)
  Клас 2 клас ще надгради твоите компетенции не само като доброволец, но и като младежки лидер, който мобилизира и мотивира други млади хора като доброволци. Ще разбереш повече за ползите от доброволчеството за твоето личностно развитие – осъзнаваш ли кои са твоите силни и слаби страни, готов ли си да влагаш в собствения си потенциал, за да бъдеш един пълноценен младежки лидер?
 • КЛАС 3 – Младежка работа (Датите за клас 3 ще бъдат обявени на по-късен етап)
  Младежката работа се разпознава на европейско и национално ниво като основен инструмент за подкрепа на младите хора.
  В клас 3 ще те потопим в спецификите на младежката работа – какви видове (Open YW; Digital YW, Mobile YW, Detached/outreach YW, т.н.) бива тя и какво може да постигнеш с тях, какви умения са ти нужни, за да работиш с млади хора от другата страна, така че ти самия да подкрепяш развитието им и да ги мотивираш да правят същото.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: няма такава.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 24 август 2020 г.

За контакт: secretariat@nmf.bg

Източник: Национален младежки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в академията. За повече информация се обърнете към посочения организатор.