Обучение по проект “Компост Ноу-Хау” 10.08 – 02.10.

Проектът продължава от 01.08 до 15.10.2020 г. и включва обучение, разработка на информационни материали, провеждане на събитие за информиране на широката общественост.

място на провеждане Място: Варна

период на провеждане  Период на провеждане: 10.08 – 02.10

Цели на проекта:

Да се проведат серия от обучения сред младежи за процеса на разпадане на био отпадъци, способи и техники за подпомагането му и компостирането на био отпадъци с цел решаване на проблема, a oсновниte дейности са провеждане на серия от обучения, с които да се даде основата и по нататъшното познание за разпадането на биоотпадъците и последствията от тях. Финалната част на обучението ще бъде практическа под формата на изграждане на компостери на територията на град Варна.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро.

За контакт: iamyoupeace.globalorg@gmail.com

Източник: Компост Ноу-Хау

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.