Онлайн курс “Global education goes POP”, 16 септември – 21 октомври 2020 г.

Образователната платформа Youth Mooc организира безплатно обучение на тема глобално образование.

място на провеждане Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 16 септември – 21 октомври 2020 г.

Организатор: Youth Mooc

Цели на обучението:

Общата идея на този MOOC е да включи глобалното образователно измерение в младежката работа, като проучи и научи как да използваме POP културата като елемент на мобилизиране на младите хора и свързването им с целите за устойчиво развитие. Глобалното образование не дава отговори на всички въпроси на нашето време, но предлага потенциала да подкрепи младите хора да станат осъзнати глобални граждани, които поставят под въпрос света и се отдават на техните идеали.

 Изисквания към кандидатите: няма

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: няма

 За да участвате, се регистрирайте  тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 За контакт:

info@cazalla-intercultural.org

+34 968 47 11 23

 Източник: Youth Mooc

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.