Онлайн курс за младежка работа “Essentials of Youth Work“, 1 септември – 18 октомври 2020 г.

Курсът ще да запознае участниците по-добре с „основите“ на младежката работа.

място на провеждане Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 1 септември – 18 октомври 2020 г.

Организатор: Council of Europe

Цели на курса:

  • да направи младежката работата известна на широката публика и да насочете вниманието към нейната социална стойност;
  • да предостави преглед на практиките и политиките за младежка работа в цяла Европа;
  • да представи текущите развития в тази област, включително на европейско ниво.

 Профил на участниците:

  • Студенти, участващи в проучвания на младежката работа или учащи, участващи в неформални образователни процеси, свързани с младежката работа;
  • Доброволци или платени младежки работници;
  • Отговорни лица за планиране на младежката работа на общинско ниво;
  • Младежки организации и други младежки платформи;
  • Тези, които участват в разработването на политики за работа с младежта или във финансирането на младежката работа;
  • Други лица, които се интересуват от изследване на темата.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: няма

 За да се регистрирате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 За контакт: формуляр за контакт

 Източник: Council of Europe

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в курса. За повече информация се обърнете към посочената организация.