Проект „Музиката в мен!“, 15 юли 2020 – 14 април 2021

Проектът, в подкрепа на хора от уязвимите групи, които са ограничени по различни причини до достъп до специализирани и скъпоструващи обучителни програми, дава невероятна възможност, като предлага продължително, фокусирано и всеобхватно практическо обучение за разгръщане на музикалния потенциал и превъплъщението му в реален творчески продукт.

място на провеждане Място: гр. София

период на провеждане  Период на провеждане: от 15 юли 2020 до 14 април 2021

Организатор: Фондация “ВИЗИОНЕР”

Цели на проекта:

Подпомагане икономическото включване на млади музикални таланти от уязвими групи, вкл. хора със зрителни увреждания, чрез разгръщане на творческия им потенциал и развиване на комплексни знания и умения, необходими в креативната индустрия.  Проектът е за онези, които търсят как да изразят себе си, да се появят в света и да се заявят чрез музика, лирика, сценично присъствие.

Целеви групи:

 • Хора със зрителни затруднения и хора със социални и икономически затруднения (в риск от бедност) с изявен интерес в областите музика, аудио монтаж и творческо писане (лирикс), мотивирани да развиват своя талант.
 • Учители и преподаватели, работещи с хора със зрителни увреждания и със социални и икономически затруднения, търсещи адаптирани и иновативни методически инструменти.

Критерии за участие:

В практическите обучения ще вземат участие 20 души, разделени в малки групи. За да сте един от тях е нужно да:

 • сте се запознали с целта, идеята и дейностите по проекта;
 • имате силен интерес да се развивате в областта на креативната индустрия и по-специално музиката;
 • сте мотивиран и готов да преминете през всички дейности, планирани в проекта;
 • разполагате и ползвате компютър, вкл. четяща програма, ако сте със зрително увреждане;
 • попадате в някоя от целевите групи
 • сте от София или имате възможност да организирате сами участието си.

Дейности

В рамките на проекта ще се разгърнат поредица от логически последователни дейности, целящи предоставяне на качествено обучение и допълнителни подкрепи. Като резултат се очаква да бъдат създадени музикални творчески продукти, с които младите артисти да започнат портфолиото си и да се заявят на музикалната сцена.

 • Шест модулна практически ориентирана програма, чрез която участниците ще научат принципите и подходите при създаване на песен – от идеята, през работа по звукозаписа и обработката, до напълно завършен проект.
 • Шест уебинара по теми, свързани с креативната индустрия с експерти в различни области в области като дигитален маркетинг, управление на имидж, законова уредба за защита на авторското право, привличане на спонсори и др.
 • Творчески работилници: създаване на лирика за песен – правила и модели за изграждане на история за песен; писане на текст в рими и по зададена мелодия; жанрова характеристика и създаване на песни за различен стил.
 • Консултиране и менторство на младите таланти в творческия процес – работа с експерти и професиоталисти по конкретните творчески продукти и изграждане на младите музикални артисти.
 • Сцената е наша! – концерт на младите таланти и форум за среща с активни фактори от креативната индустрия – създаване на контакти, обмен на информация, ангажиране със съвместни проекти и т.н.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Участието в проекта е безплатно.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 7 септември 2020 г.

За контакт:  contact@vizioner.eu

Източник: Фондация “ВИЗИОНЕР” 

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на проекта. За повече информация се обърнете към посочения организатор.