Семинар “New challenges and opportunities for innovative youth services. The role of the European Youth Card in promoting the rights of young people in post-covid era” в Атина, Гърция, 5-6 ноември 2020 г.

Семинарът има за цел да подпомогне признаването на потенциала на услугите за младежката работа и ролята на Европейската младежка карта за достигане до младите хора.

място на провеждане Място: Атина, Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: 5-6 ноември 2020 г.

Организатор: Council of Europe, Greek Chairmanship

Относно събитието:

Семинарът има за цел да предложи пространство за обсъждане на основните предизвикателства и възможности във връзка с младежката работа, младежките услуги и правата на младите хора в контекста на кризата провокирана от COVID- 19. Гостите ще обсъдят въпроси за разработване на политики и ще споделят добри практики, докато анализират въздействието на пандемията върху европейския младежки сектор. Ще се проучат различните начини, по които дигиталните инструменти и изкуственият интелект (AI) могат да бъдат използвани за предоставяне на качествени услуги на младите хора и да помогнат за защита на техните права.

 Профил на участниците:

  • с опит в младежките въпроси / младежката мобилност, младежката работа и дигитализацията;
  • добро владеене на английски;
  • правителствени представители на държавите-членки в Европейската културна конвенция;
  • представители на организации и партньори на EYCA, международни организации и Европейски младежки организации;
  • млади активисти и младежи от страните, участващи в Европейската
    Културна конвенция.

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: няма

Разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на семинара ще бъдат покрити.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2020 г.

 За контакт: youthmobility@coe.int

 Източник: Council of Europe

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.