Стипендиантска програма на Climate Tracker за млади журналисти

Екологични журналисти на възраст между 18 и 35 години могат да кандидатстват за стипендиантската програма на сайта Climate Tracker.

Организатор: Climate Tracker

период на провеждане  Период на провеждане: Програмата ще продължи три месеца.

Изисквания към кандидатите:

  • журналисти с опит поне една година;
  • на възраст между 18 и 35 години;
  • интересуват се от екология;
  • владеят добре английски език.

Веднъж месечно всеки от 12-те избрани журналисти ще изготвя материал, посветен на климатичните изменения, и ще участва в обучения за ангажиране на аудиторията в социалните мрежи, работа с данни, създаване на визуални истории и подкастове.

Повече информация може да намерите тук.

Размер на стипендията:

Месечната стипендия е в размер на 150 щатски долара.

 Кандидатствайте на сайта Climate Tracker.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 4 септември 2020 г.

Източник: Асоциация на европейските журналисти – България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в стипендиантската програма. За повече информация се обърнете към посочения организатор.