Доброволец в Национален младежки форум по менторска програма

Национален младежки форум ти дава възможността да бъдеш един от двамата доброволци, които ще могат да се запознаят от първо лице с работата на организацията и да бъдат част от екипа на най-голямата младежка платформа в България.

 

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане:  1 октомври – 20 декември 2020 г.

Организатор:  Национален младежки форум

Информация за доброволчеството:

Програмата ще се проведе под формата на практика в рамките на общо 80 работни часа/ 1 месец, като след селекцията на кандидатите, ще бъде избран подходящ ментор и ще бъде изготвен индивидуален план и график, съобразен с програмата на ментора и обучаемия. Избраните кандидати ще получат менторство от персонално определен ментор за тях, удостоверение за проведената обучителна практика, както и възможност за работа в реална среда, заедно с екипа на Секретариат и Управителния съвет на Национален младежки форум.

Профил на доброволците:

За участие в обучителните практики по Програма „Социални практики“ се приемат кандидати, които искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор и попадат в една от следните групи:

1) Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които не учат и не работят;

2) Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които са студенти и на които им предстои да

завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки;

3) Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си

образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не

работят по специалността си.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатстваш са ти нужни следните документи:

  • Мотивационно писмо, което съдържа аргументация защо искаш да развиеш своите умения за работа в гражданския сектор;
  • Диплома за основно или средно образование, ако си младеж, който нито учи, нито работи;
  • Служебна бележка или копие от първата страница на студентската книжка със заверени семестри, ако си млад човек, който е все още студент трети и по-горен курс със специалност в сферата на хуманитарните или социални науки;
  • Копие от дипломата за висше образование, ако наскоро си завършил висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки, но не работиш по специалността си;

Изпрати своето CV и мотивационно писмо на president@nmf.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2020 г.

Можете да се свържете с организацията тук.

Източник: Национален младежки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.