FACE-обучение за фасилитаторски умения

Обучението предлага методи и упражнения за повишаване на някои от уменията, които фасилитаторът трябва да притежава. Това е много практично обучение със сесия за проектиране на работилница и нейното изпълнение.

място на провеждане Място: Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: 4-12 октомври 2020

Организатор: Solution: Solidarité & Inclusion

Цели на обучението:

Добрият фасилитатор може да промени разликата в подхода към младежка група (особено с деликатни целеви групи като мигранти, младежи с образователни затруднения, увреждания).

Ролята на фасилитатора е свързана основно с обучение, комуникация, междукултурни проблеми, обратна връзка и умения за проектиране на работилница: в тези области той / тя трябва да бъде напълно компетентен.

Добрият фасилитатор трябва преди всичко да е наясно със собствените си стилове на учене и да ги разпознава в своя учебен процес.

Точно върху това ще се фокусира обучението. Участниците в последната част от проекта ще се възползват от сесия, в която ще проектират и проведат семинар. Те ще могат да разчитат на подкрепата и обратната връзка на обучителите.

 Повече информация може да намерите тук.

Този курс предназначен за 27 участници от България, Кипър, Естония, Франция, Гърция, Италия, Португалия, Словaкия и Испания.

Такса за участие: няма

Този проект се финансира от програма „Еразъм +„ Младежта в действие “

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 3 октомври 2020 г.

За контакт: solidarityandinclusion@gmail.com

Източник: SALTO YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.