Mладежка конференция на тема “Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата

Участниците ще научат повече за климата и климатичните промени и политиките в тази сфера.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 19 и 20 октомври 2020

Организатор: Софийски форум за сигурност

Относно събитието:

Чрез иновативни методи за учене и комуникация участниците ще могат да:

– научат повече за климата и климатичните промени и политиките в тази сфера;

– разберат какви са влиянията на климата върху различните сфери на живота;

– узнаят как те самите могат да влияят върху решенията, отнасящи се до климата;

– разговарят с хора, взимащи решения в областта на климата и климатичните промени;

– да изкажат мнение по въпросите на климатичните промени и техния глас да бъде чут;

– подобрят своите комуникационни и презентационни умения;

– разберат повече за работа в екип;

– се запознаят с интересни хора от държавната администрация и академичните среди;

– получат сертификат YOUTPASS, в който ще бъдат посочени придобитите умения и знания. Сертификатът е признат във всички европейски държави.

– установят нови приятелства и познанства

Изисквания към кандидатите:

  • мотивирани да научат повече за климатичните промени, да имат желание активно да участват в двата дни на конференцията и да се включат в ролевите игри и дискусиите;
  • навършени 18 години и да не са навършили 30 години към 19 октомври 2020.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. По-рано подалите апликационните форми ще имат предимство.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2020

За контакт: youth@sofiaforum.bg

Източник: Софийски форум за сигурност

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.