Младежки обмен “Dance for Equality” в Самобор, Хърватска, 11-19 октомври 2020г.

Основната цел на проекта е да развие социалните, емоционалните, когнитивните и физическите умения на младите хора, с фокус върху междукултурното осъзнаване и равенството между половете, чрез използване на метода на танца.

Място: Самобор, Хърватска

период на провеждане  Период на провеждане: 11-19 октомври 2020г.

Изпращаща организация: Association Walktogether

Посрещаща организация: Association for sustainable development Pozitiva Samobor

Цели на проекта:

 • да развие критичното мислене на участниците;
 • повишаване на съзнанието за проблемите, свързани с равенството между половете и етносите;
 • предоставяне на практически умения за проектиране и изпълнение на местни дейности, фокусирани върху популяризирането на човешки права и равенство между половете и етносите чрез танца;
 • да се създаде интерес и уважение към нещо ново, различно;
 • да се изградят млади хора с визия, сила на волята и инициативност;
 • насърчаване на младежта за творческо изразяване чрез различни артистични методи (напр. танц) и насърчаването им да бъдат активни действащи лица в своите общности и да споделят знанията си;
 • насърчаване и развиване на умения за работа в екип;
 • създаване на интерес и подчертаване на значението на физическата активност и здравословния начин на живот;
 • подкрепа на младежката мобилност чрез танцови връзки, междукултурен интерес и събития;
 • развиване на междукултурни умения, толерантност, уважение и чувство за обща европейска идентичност;
 • развиване на езикови компетенции;
 • предоставяне на знания за програмите Еразъм + и възможностите, които предлага за младите хора.

Профил на участниците:

 • 5 участника + 1 групов лидер
 • добро владеене на английски език
 • възраст над 18 години

Младежкият обмен ще включва следните типове сесии:

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие:

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

Административната такса е в размер 80лв.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 4 септември 2020 г.

За контакт: ngo.walktogether@gmail.com

Източник: Аssociation Walktogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.