Младежки обмен “Find Your True Colours” в Словения, 20 – 28 ноември 2020 г.

Проектът има за цел да повиши осведомеността на младите хора за състоянието на стрес в международен контекст.

Място: Мурска Собота, Словения

период на провеждане  Период на провеждане: 20-28 ноември 2020 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

 Цели на проекта:

 • да образова и повиши информираността за значението на здравословния начин на живот, здравословното хранене, физическата активност, познаването на различни стратегии за справяне със стреса;
 • насърчаване на обществеността към здравословен начин на живот;
 • насърчаване и обучение на младите хора да играят по-активна роля в своите местни общности, активно гражданство;
 • намаляване на честотата на стрес чрез ефективни стратегии за справяне;
 • насърчаване междукултурния диалог, възприемане на многообразието, укрепване на европейската идентичност и ценности сред младите хора;
 • повишаване на осведомеността на младите хора за различни Еразъм проекти;
 • насърчаване на критичното мислене, неформалното учене и различни компетенции.

 Профил на участниците:

 • 5 младежки участници (18-30) и 1 ръководител на група (21+ без възрастова граница)
 • мотивирани да разгледат проблема в техните общности, въпроси, касаещи младите хора на международно ниво;
 • с готовност да работят в смесена междукултурна учебна среда, за да допринесат за успешното изпълнение на проекти;
 • имат комуникативно ниво на английски език и могат да участват в подготвителни срещи, младежки обмен и последващи дейности.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 35 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до  275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 4 октомври 2020 г.

За контакт: +359 87 834 8029

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.