Младежки обмен “INITIATED – INVOLVED – INTEGRATED YOUNG” в Румъния, 23 октомври – 3 ноември 2020г.

I am you peace global набира участници за младежки обмен, финансиран по програма Еразъм +, който ще се проведе в Băbeni, Румъния

Място: Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 23 октомври – 3 ноември 2020г.

Цели на проекта:

  • подобряване на практическите умения за 36 млади хора чрез участие в традиционни творчески дейности за период от 12 дни;
  • подобряване на нивото на компетентности и ключови умения за 36 младежи чрез участие в дейности за неформално образование (Психодрама, Театър за възпроизвеждане, Жива библиотека), в продължение на 12 дни;
  • увеличаване на включването на 36 млади хора чрез създаване на доброволчески център на асоциацията ATDE с поне 10 доброволци чрез подкрепата и примера на 36 млади хора през 12 дни от проекта;
  • умножаване на въздействието на проекта чрез разпространение на информация и модел на добри практики за поне 30 НПО и държавни институции в Румъния, България и Турция.

 Профил на участниците:

  • участници на възраст между 17 и 22 години;
  • двама младежки лидери на възраст над 18 години.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 20 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 180 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 9 октомври 2020 г.

За контакт: iamyoupeace.globalorg@gmail.com

Източник: ngo.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.