Младежки обмен “Maximize your own performance through Coaching”, в Пампорово, България, 20 – 28 октомври 2020 г.

IYAC България търси 5 участника и 1 лидер за младежки обмен.

Място: Пампорово, България

период на провеждане  Период на провеждане: 20-28 октомври 2020 г

Изпращаща и посрещаща организация: IYAC България

Цели на проекта:

 Проектът има за цел да развие базовите вътрешно-лични, комуникативни, когнитивни и личностни умения и качества на младите хора, като включи теми като разрешаване на конфликти, планиране и организиране, работа в екип, изразяване, критично мислене, вземане на решения, самоувереност, независимост и инициатива.

 Идеята на проекта: един от най-успешните и също така най-малко използваните методологии за разкриване на потенциална на младите хора и придобиването на умения за живота, подкрепа в живота и професионална реализиация е КОУЧИНГЪТ за личностно развитие. Чрез този метод могат да бъдат постигнати високи резултати и да бъде повишено самочувствието, да бъде разгърнат потенциала, да повиши мотивацията на участниците и себе-актуализацията.  Този проект е насочен към онези млади хора, които са се изгубили в бързо-течащия и динамичен живот. За тези, които не могат да разгъранат сами своя потенциал, не могат да намерят работа, не защото не са достатъчно добри, а просто защото не вярват достатъчно в себе си. Това е проект, който е насочен към младите хора, които имат нужда от подкрепа да дефинират реалистични и постижими цели за себе си.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие:

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до  евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 28 септември 2020г

За контакт: iyac.bulgaria@gmail.com | Contact person: Nikolay Nikolov

Източник: IYAC Facebook

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.