Младежки обучителни практики във Фондация “Проект Бузлуджа”, онлайн, София

Фондацията предлага две обучителни практики, които ще дадат възможност на двама младежи да се запознаят отблизо с дейността на проекта, да създадат нови умения, знания и да натрупат първоначален опит в сферата на опазването на културното наследство.

място на провеждане Място: онлайн, София

период на провеждане  Продължителност: 80 астрономически часа (10 часа седмично в период от 2 месеца)

Работодател: Фондация “Проект Бузлуджа”

Цели на практиките:
 • да изградите практически умения за промотиране на кауза;
 • да придобиете знания, умения и поведения за работа в областта на опазването на културно наследство;
 • да сее запознаете с норми, правила и закони, свързани с опазването на културното наследство;
 • да придобиете практически умения за създаването на онлайн съдържание в платформи, като Фейсбук, Инстаграм и други, или ще придобиете практически умения за създаване на база данни и писане на структурирано проектосъдържание

Организацията предлага:

 • Гъвкаво време за работа/обучение;
 • Учене през практика и менторство;
 • Две позиции: сътрудник онлайн съдържание и сътрудник проекти и фондонабиране.

Изисквания към кандидатите:

 • Възраст между 18 и 29;
 • Не учите и не работите; или
 • Сте студент/ка по специалност в сферата на хуманитарните или социални науки – III-ти или по-горен курс; или
 • Наскоро сте завършил/а висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсите работа или не работите по специалността си;
 • Сте мотивиран/а да развивате нови умения и натрупате опит за работа в гражданския сектор;
 • Имате интерес към създаването на визуално съдържание и/или имате интерес към фондонабиране;
 • Имате възможност да отделяте 10 часа седмично в период от два месеца.

Задължения на сътрудник онлайн съдържание:

 • Обработка на видео и аудио съдържание;
 • Обработка на снимков материал;
 • Създаване на съдържание, свързано с промотирането на проекта;
 • Уебсайт поддръжка и оптимизиране.

Задължения на сътрудник проекти и фондонабиране:

 • Идентифициране на дарителски програми;
 • Анализ и проучване на фондонабирателски механизми;
 • Комуникация с дарители;
 • Проектописане.

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е неплатен.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2020 г.

За контакт: buzludzha.fundraising@gmail.com

Източник: Фондация “Проект Бузлуджа”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.