Обучителен семинар “Диалог за младежта” в София, 23-25 октомври 2020 г.

Обучителният семинар си поставя за основна цел повишаването на информираността за процеса на Диалог на ЕС по въпросите за младежта на национално и европейско ниво.

място на провеждане Място: Urban Point, ул. “Цар Симеон” 37 гр. София

период на провеждане  Период на провеждане: 23 октомври – 25 октомври 2020 г.

Организатор: Национален младежки форум

Цели на обучението:

По време на събитието, на участниците ще бъдат представени основните идеи за стратегиране и планиране и как могат да се включат в процеса на вземане на решение. Чрез различни лекции и работа по фокус групи, всеки ще има възможността да представи и защити своите идеи, както и да придобие умения за участие в подобни срещи.

 Профил на участниците:

  • млади хора на възраст между 15 и 35 години
  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите
  • младежки лидери и активисти, които не са част от младежка организация– младежки работници

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите.
Пътните разходи са за сметка на участниците!

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 октомври 2020 г.

 За контакт: secretariat@nmf.bg

 Източник: Национален младежки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.