Покана за провеждане на учебни сесии в сътрудничество с Европейските младежки центрове в Страсбург и Будапеща

Учебните сесии са международни образователни младежки семинари с продължителност между четири и осем дни, които събират членове на младежки организации за дискусии по конкретни теми.

Организатор: Съвета на Европа

Относно събитието:

Младежкият отдел на Съвета на Европа кани неправителствени младежки организации и други неправителствени структури, свързани с младежката политика на Съвета на Европа, да подадат заявления за дейности, които да се провеждат в сътрудничество с европейските младежки центрове в Страсбург и Будапеща. Всяка младежка организация може да подаде заявление за идея на събитие, която да бъде одобрена от Програмния комитет на младежта. Тези дейности се финансират почти изцяло от Съвета на Европа.

Дейностите трябва:

  • да отговарят на принципите на Съвета на Европа и на Европейския съюз
  • да бъдат свързани с демокрацията, културното многообразие и социалното сближаване
  • да имат за цел да развият полезни взаимодействия и да имат положителен ефект върху местното, регионалното и националното ниво
  • да се отнасят до проблемите и притесненията на младите хора
  • да се стремят да допринесат за постигане на равенство между половете
  • да включват участници от най-малко 8 държави-членки на Съвета на Европа

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 октомври 2020

Вашите въпроси можете да зададете тук.

Източник: Съвета на Европа

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.