RomaActiveYouth – Обучителен курс за младежи от ромски произход за социално включване, равенство между половете и борба с расизма

The Roma Youth Action Plan е проект на Младежкия отдел на Съвет на Европа, който между 2011 и 2019 г. подкрепи участието и включването на ромската младеж в цяла Европа.

място на провеждане Място: Страсбург

период на провеждане  Период на провеждане: 1-6 ноември 2020

Организатор: Съвета на Европа

Цели на обучението:

– Укрепване на способността и увереността на участниците в прилагането на принципите на правата на човека, равенството между половете и борбата с расизма с други млади хора;
– Да се ​​идентифицират и изследват трудностите, с които ромската младеж се е срещала въз основа на личния опит на участниците;
– Да се подкрепят участниците в разработването или инициирането на проекти или стратегии за ромско младежко участие на местно и национално ниво;
– Да подкрепи работата и сътрудничеството между участниците и техните организации, особено с оглед укрепването на ръководените от младежи ромски организации и мрежи на национално и европейско ниво

Обучението е предназначено да даде на участниците възможността да разсъждават върху дейности и концепции, които са от основно значение за правата на човека и борбата с разсизма, въз основа на подходи за учене чрез опит.

Профил на участниците и изисквания:

  • да сте част от ромска младежка организация или проект, насочен към развитие на ромското младежко участие и приобщаване;
  •  да бъдете мотивирани да учите и да развивате своите компетенции за приобщаването на ромските младежи, равенството между половете и / или борбата с разсизма;
  •  да се ангажирате и да можете да разработвате проекти и инициативи, свързани с участието на младежи от ромски произход;
  • да се сте склонни да споделите своя опит с други участници и да допринесете за техния учебен процес;
  • да бъдете на възраст между 18 и 30 години (възможни са изключения);
  • да можете да работите на английски език.

 Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 60 евро

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2020 г.

За контакт: youthapplications@coe.int

Източник: The Council of Europe

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.