Стипендия за обучение в Корея (2021 Global Korea Scholarship GKS, Undergraduate Degree)

Посолството на Република Корея обявява конкурс за 1 стипендия, отпусната от правителството на Република Корея.

Стипендията важи за: български граждани

период на провеждане Продължителност на стипендията: пълен курс на обучение за степен „бакалавър”

Спонсор: Република Корея

 Стипендията е за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университет в образователно-квалификационната степен „бакалавър” от учебен семестър пролет/лято 2021 година (включваща едногодишен езиков курс).

Профил на стипендиятите:

  • имат завършено средно образование
  • висок среден успех
  • са на възраст под 25 години (родени след 1 март 1996 г.)
  • имат добро владеене на английски език
  • са в добро здравно състояние

Повече информация може да намерите тук.

 Стипендията покрива разходите за настаняване, обучение, застраховка и курсове по корейски език.

 За да кандидатствате, изпратете по пощата или занесете лично в посолството на Република Корея всички документи и формуляри.

Адрес на посолството: София 1407, ул.Сребърна 2В, МобиАрт Билдинг, Етаж 4

 Краен срок за кандидатстване: 16 октомври 2020 г. до 17:30 часа

За контакт:

Посолство на Република Корея: +359-2-971-3388

 Източник: Посолство на Република Корея

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти и/или спонсор.