Стани обучител в НМФ

Звеното от обучители се състои от обучители, работещи за утвърждаването на ценностите и принципите на НМФ и за постигането на целите на организацията.

Организатор: Национален младежки форум

Цели на звеното на обучители:

  • Осъществяване на обучения и образователни дейности, планирани и организирани от НМФ, неговите организации- членове и други организации;
  • Утвърждаване на стандарти за качеството на младежката работа в страната;
  • Повишаване капацитета на младежките организации;
  • Създаване на пространство за обучение, творчество, обмен на добри практики и опит между обучители;
  • Съдействане за подготовката на обучители в сферата на неформалното учене.
  • Обучаване на младежки работници и обучители на младежки работници.

 Изисквания към кандидатите:

  • Старши и ресурсни обучители – хора с богат опит като обучители и много обучения зад гърба си, които са готови да бъдат част от звеното като експерти и също така да предават знанията и опита си на младшите обучители;
  • Младши обучители – хора с по-малък опит като обучители, но с желание да се развиват в областта, млади хора, които имат желание да натрупат опит чрез практика и да попият знания от опитни обучители.

 Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо на адрес

pot.nmf@gmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 октомври 2020 г.

 За контакт: pot.nmf@gmail.com

 Източник: Национален младежки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в. За повече информация се обърнете към посочения организатор.