Стаж “Дарителски услуги” към фондация BCause, в София

Стажантите ще имат възможност да придобият базисни знания за работата на гражданските организации в България.

място на провеждане Място: град София

период на провеждане  Период на провеждане: 1 октомври – 15 декември 2020, 80 работни часа

Работодател: Фондация BCause

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с 20 годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.).

Изисквания към кандидатите:

  • младежи между 18 и 29-годишни
  • не учат и не работят или
  • са студенти след 3 курс, на които предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните и социални науки или
  • наскоро са завършили висше образование в сферата на хуманитарните и социални науки и търсят работа 

 Организацията предлага:

  • Сертификат за преминат стаж
  • Препоръка

Фондацията ще предостави нужното обучение, менторска подкрепа и ресурси за справяне с всички задачи и предизвикателства.

 Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е неплатен

За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо до Людмила Атанасова, lucy@bcause.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2020 г.

 За контакт: lucy@bcause.bg

 Източник: NGO.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.