Стаж “Сътрудник комуникации и проекти”, София

място на провеждане Място: София, ул. „Ген. Й.Гурко” № 49 А, ет.3, ап.7 и/или онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 80 часов стаж в продължение на до 2 месецa

Работодател: Фондация „Български адвокати за правата на човека“

Фондацията е организация с идеална цел, която съдейства за утвърждаване и ефективното прилагане в България на международните стандарти в областта на правната защита на правата на човека.

Работата ще включва:

  • Поддръжка и развитие на основните канали на комуникация на БАПЧ (уебсайт и Фейсбук страница на организацията, Фейсбук страници на специфични проекти);
  • Предоставяне на информация за дейността на организацията на заинтересовани страни;
  • Водене на кореспонденция;
  • Проучвания за конкурси и възможности за финансиране на проектни дейности.

Кандидатите следва да попадат в една от следните групи:

1. Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които не учат и не работят;
2. Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които са студенти трети и по-горен курс със специалност в сферата на хуманитарните* или социални науки**;
3. Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си.

*хуманитарни науки: филология, история и археология, философия, религия и теология
**социални, стопански и правни науки: социология, антропология и науки за културата, психология, политически науки, социални дейности, обществени комуникации и информационни науки, право, администрация и управление, икономика, туризъм.

В допълнение кандидатите трябва да имат много добро ниво на английски (минимум B1).

Какво се предлага?

  • 80 часов стаж в продължение на до два месеца съгласно план, изготвен съгласно възможностите на стажанта и ментора;
  • Възможност за придобиване на опит в гражданския сектор;
  • Гъвкаво разпределение и изпълнение на задачите (присъствено, онлайн, работа от вкъщи или в офиса);
  • Удостоверение за проведен стаж и препоръка.

Заплащане: не е посочено

Обучителната практика, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм“.

За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо чрез формата тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23 септември 2020 г.

За контакт: hrlawyer@blhr.org

Източник: jobs.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.