Стаж във Фондация “СМисъл за активна подкрепа”, гр. Велико Търново

Във връзка със стартирането на Програма “Социални иноватори”, която дава изцяло нова възможност за млади хора да се потопят в света на каузите и да се запознаят отблизо с работата на организациите на гражданското общество, Фондация “СМисъл за активна подкрепа” има желание да разшири екипа си с двама мотивирани стажанти .

място на провеждане Място: Велико Търново

период на провеждане  Период на провеждане: 80 ч, разпределени в периода 01.10-15.12. 2020 г. /срещите с екипа ще се провеждат както онлайн, така и на живо/.

Работодател: Фондация “СМисъл за активна подкрепа”

Целта на Фондация “СМисъл за активна подкрепа” е да стимулира гражданска активност.

Благодарение на тази възможност двамата участници ще могат да:

 • работят с млад, динамичен, развиващ си екип
 • получат индивидуални насоки от личен ментор
 • са пряко включени в плануването, развитието и осъществяването на дейнасти в НПО
 • се запознаят с професионалната практика в неправителствения и социален сектор
 • създадат запознанства и връзки с професионална насока на национално ниво
 • вършат работа, включваща търсене, писане, кандидатстване и реализиране на националнални и международни проекти
 • работят с деца, младежи и възрастни
 • работят с хора от уязвими групи
 • бъдат част от обучения, семинари, кръгли маси

Изисквания към кандидатите:

 • да са на 18 до 29 годишна възраст
 • да са студенти от следните специалности: Психология, Социални дейности, Социална педагогика, Изобразително изкуство, Социално предприемачество
 • да нямат съпротиви за работа в мутниуклтурна и мултиетническа среда
 • комуникативни
 • ентусиазирани
 • екипни играчи

В края на проекта всеки стажант ще получи препоръка и служебна бележка, удостоверяващи преминалото практическо обучение.

Заплащане: неплатен

За да кандидатствате, изпратете мотивационно писмо на acwtoffice@gmail.com. Подборът ще се осъществи чрез предварително изпратеното мотивационно писмо и онлайн разговор/събеседване.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15.09.2020г

За контакт: acwtoffice@gmail.com

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.