Стажант Сътрудник комуникации, София

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 1 или 2 месеца

Работодател: ФСВП

Стажът включва:

  • Поддръжка и развитие на основните канали на комуникация на ФСПВ: електронна и Фейсбук страница, общи печатни материали, специфична информация, свързана с конкретни проекти или дейности на организацията;
  • Съвместна работа с екипа на ФСПВ за насрочване, организиране и подкрепа на срещи с ключови заинтересовани страни, НПО, институции, бизнес организации и др.

Изисквания към кандидатите:

  • Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които не учат и не работят;
  • Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които са студенти трети и по-горен курс със специалност в сферата на хуманитарните или социалните науки;
  • Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социалните науки и търсят работа или не работят по специалността си

Организацията предлага:

  • Работа в рамките на 80 часа, разпределени в 1 или 2 месеца;
  • Възможност за добиване на опит в неправителствена организация, представена на национално ниво;
  • Възможност за гъвкаво разпределение на задачите и развитие на собствен приход при тяхното изпълнение;
  • Работа с мотивиран и деен екип със специалисти в различни направления;

 Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо на n.zlatev@fscibulgaria.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2020 г.

За контакт: n.zlatev@fscibulgaria.org

Източник: НПО портал

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.