Стаж за сътрудник проекти, гр. София

Фондация за социална промяна и включване обявява свободна позиция за сътрудник на мениджър проекти.

място на провеждане Място: Национален офис на Фондация за социална промяна и включване, гр. София

период на провеждане  Период на провеждане: 80 работни часа, разпределени в 1 или 2 месеца

Работодател: Фондация за социална промяна и включване

Сътрудник на Мениджър проекти в управлението и подкрепата на 4 социални услуги при:

 • координиране и подкрепа на ръководителите и екипите на Порграма “Дом Възможност в различни градове;
 • координиране на текуща документация – договори, планове, срещи с донори и други;
 • провеждане на обучения, съобразени с потребностите на местните екипи и развитието на местните дейности;
 • организирането на логистика по текущи кампании на фондацията;
 • пряката работа с потребителите на услугите към фондацията.

Профил на кандидатите:

 • младежи от 18 до 29-годишна възраст, които не учат и не работят;
 • младежи от 18 до 29-годишна възраст, които са студенти трети или по-горен курс със специалност в сферата на хуманитарните или социалните науки;
 • младежи от 18 до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социалните науки и търсят работа или не работят по специалността си.

Организацията предлага:

 • възможност за добиване на опит в неправителствена организажия, представена на национално ниво;
 • възможност за гъвкаво разпределение на задачите и развитие на собствен подход при тяхното изпълнение;
 • работа с мотивиран и деен екип със специалисти в ралзични направления.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо на b.madzhova@fscibulgaria.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2020 г.

За контакт: Боряна Маджова, b.madzhova@fscibulgaria.org

Източник: ngobg.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.