Стажант Координатор комуникации в GEM България, онлайн

Сдружение Глобален Препдприемачески Мониторинг България (GEM Bulgaria) обявява свободна позиция за младежка практика с ментор по програма „Социални иноватори“ на длъжност Координатор Комуникации.

място на провеждане Място: дистанционно

период на провеждане  Период на провеждане: 80 астрономически часа

Работодател: Сдружение Глобален Препдприемачески Мониторинг България

Изисквания към кандидатите:

  • възраст 18-29 г.;
  • студенти 3-4 курсили наскоро завършили (търсещи работа или не работят по специалността си) от социални, стопански и хуманитарни специалности в български или чуждестранни университети;
  • владеене на английски език (желателно).

След обучителната практика всеки от младежите ще:

  • е запознат как функционира утвърден глобален консорциум и местни организанции за изследване на предприемаческата активност и условия за правене на бизнес;
  • има поглед върху функционирането на сдружение (НПО) в сферата на предприемачеството в България и взаимодействието му в предприемаческата екосистема;
  • познава динамиката на предприемаческа екосистема в България и по света по методологията на GEM и идентифицира успешно факторите и участниците, които подпомагат и/или затрудняват предприемаческата среда и активност с цел катализиране на промени водещи до подобряване на средата;
  • има опит в идентифицирането на възможности за развиване и финансиране на дейността на НПО и приоритизиране с цел оптимално позициониране на сдружението във времето и наличен ресурс;
  • води ефективна комуникация със заинтерсовани страни в България и чужбина;
  • планира и координира активности свързани с дейността на сдружението.

 Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е неплатен.

За да кандидатствате, изпратете автобиография (до две страници) и мотивационно писмо (до една страница) на български или английски език на mailto:office@gemorg.bg.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 декември 2020 г.

За контакт: mailto:office@gemorg.bg

Източник: Сдружение Глобален Препдприемачески Мониторинг България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.