Стажант-сътрудник образователни инициативи, София

С проекта си “Характер.бг” Сдружение “Общност Каузи и Начинания” подпомагат деца, възрастни, организации и общности да намираме, култивираме и живеем съгласно най-доброто в себе си.

период на провеждане  Период на провеждане: 80 работни часа, разпределени в два месеца
Месторабота:София

Работодател: Сдружение “Общност Каузи и Начинания”

Организацията предлага:

 • 80 часов стаж в образователен старт-ъп в страната, разпределен в 1 или 2 месеца по план, разписани съгласно възможностите на стажанта и ментора;
 • Възможност за придобиване на опит в гражданския сектор;
 • Гъвкаво разпределение и изпълнение на задачите (присъствено, онлайн, работа от вкъщи или на терен);
 • Работа с млад, малък и деен екип;
 • Възможност за присъединяване към екипа на организацията след края на стажа;
 • Сертификат и препоръка.

Изисквания към кандидатите:

 • Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които не учат и не работят;
 • Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които са студенти трети и по-горен курс със специалност в сферата на хуманитарните или социални науки;
 • Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социалните науки и търсят работа или не работят по специалността си.

Основни отговорности:

 • Проучване на международния опит и добрите практики в областта на науката за характера и позитивната психология в началния курс на обучение и намирането на начини за тяхното интегриране в българското училище и образование;
 • Участие в разписването на образователна методология и програми за развитието на силните страни на характера на ученици от 1 до 4 клас в училищен и извънучилищен контекст;
 • Проектиране, разработване и разпространение на образователни материали по характер за деца за ползване в училище и вкъщи;
 • Организиране и провеждане на събития и инициативи за промотиране на позитивното образование и образованието за развитие на характера сред ученици, учители, родители и експерти в страната.

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е неплатен.

За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2020 г.

За контакт: nachinanie.bulgaria@gmail.com

Източник: jobs.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.