Стажантска програма по психология в Пловдив

Център “Образование за демокрация” търси студент с познания и интерес в сферата на психологията, който да участва в стажантската програма.

място на провеждане Място: Пловдив

Работодател: Център „Образование за демокрация”

Център “Образование за демокрация” е неправителствена организация в обществена полза, която съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократичните идеи и ценности чрез обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, сруктурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.

Изисквания към кандидатите:

  • Базови познания в областта на психологията;
  • Положително отношение към работата и взаимодействието с колегите по време на общата им екипна работа;
  • Способност за логическо мислене;
  • Способност за работа в екип;
  • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания;
  • Умения за комуникация;
  • Желание за усвояване на нови знания и умения.

 Организацията предлага:

Развитие на практически умения за водене на обучения в сферата на: психологически тренинг, консултиране, презентационни умение, решаване на конфликти, общуване и сензитивност и др.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо в jobs.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 За контакт:

Телефон: 0887733826
www.centerbg.org

 Източник: jobs.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.