Стипендии за ученици за едногодишно обучение в САЩ

До 15 октомври 2020 български ученици могат да кандидатстват за обменна програма Кенеди Лугар (YES – Youth exchange and study), предоставяща стипендии за едногодишен престой и обучение в Съединените щати.

период на провеждане  Продължителност на стипендията: една година

Спонсор: Държавния департамент на САЩ

Изисквания към кандидатите:

  • Да са родени между 01 януари 2004 и 15 юли 2006;
  • Да са ученици в 9 или 10 клас на средно училище през есента на 2020;
  • Да имат добър или по-висок успех;
  • Да са изучавали английски език и демонстрират добро владеене;
  • Да отговарят на изискванията за издаване на американска виза;
  • Да могат да получат международен паспорт.

Участници с увреждания:

Програмата предоставя възможност на участници с увреждания също да подадат своите кандидатури. За тях критериите за кандидастване са малко по-разширени като могат да участват ученици, записани в среден курс на образование през есента на 2020 и родени между 15 февруари 2003 и 15 юли 2006. За участниците с увреждане са предвидени адаптирани тестове, както и допълнителни семинари, свързани със специфичните им нужди в рамките на програмата.

Повече информация може да намерите тук.

Разходи, покрити от стипендията:

Стипендията YES покрива всички разходи, свързани с транспорта до и от САЩ, настаняването в приемно семейство и обучението в американско средно държавно училище, също така медицинска застраховка, месечна издръжка за основни разходи, както и участие в семинари по програмата.

Не се покриват  разходи за издаване на международен транспорт,  разходи за свръхбагаж, за комуникации, за медицински състояния, възникнали преди старта на програмата както и зъболекарска грижа, други лични разходи извън месечната издръжка.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Комисия ще разгледа получените кандидатури и ще селектира полуфиналистите през ноември-декември 2020. Те ще преминат през допълнително интервю и тест за владеене на английски език, ще трябва да напишат есе и да попълнят по-дълга форма за кандидатстване. Един ученик може да подаде само една електронна кандидатура и  да участва само в едно интервю.

 Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2020 г.

За контакт: yes@americancouncils.org или телефони 0879930228 и 0877 333 013

 Източник: ngobg.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти и/или спонсор.