YFU България дава 20 стипендии за глобални млади лидери

Тази година YFU предлага 20 стипендии “Глобални млади лидери“ на отговарящите на условията българаски ученици.

Стипендията важи за: ученици от България

период на провеждане  Период на стипендията: за програми с продължителност поне една учебна година

Организация, предлагаща стипендията: YFU Bulgaria

Youth For Understanding (YFU) е неправителствена организация, състояща се от 55+ държави – партньори и на над 70.000 добороволци на шест континента. Като лидер в междукултурния обмен и образователните програми за повече от 60 години, YFU изпраща ученици по цял свят и обогатява живота на повече от 270.000 деца, техните семейства, училища и приятели.

Профил на стипендиятите:

  • млади ученици, които показват обществена ангажираност и ангажираност към конкретни теми;
  • генерират промяна или имат потенциал да променят света около себе си;
  • имат разнообразен опит;
  • ученици с лидерски потенциал, които ще спечелят от възможността да опознаят света около тях и ще осъзнаят бъдещата роля, която могат да изиграят в него;
  • имат потенциал и мотивация за промяна на света.

 Учениците, които спечелят стипендия следва да:

  • Предоставят материали за редовни публикации в социалните мрежи на YFU по време на годината им на обмен (под формата на текст, снимки и видео)
  • Предоставят материали за използване в рекламни материали (под формата на текст, снимки и видео)
  • Участват в презентации в училище и информационни събития, свързани с програмите за обмен на YFU след завръщането си от обмен.
  • Популяризират важността и ползите от ученическия обмен с YFU

Повече информация може да намерите тук.

 Стойност на стипендиите: от 500 лв. до 3500 лв.

Таксата на учениците, които получат стипендия, ще бъде намалена с горепосочената сума.

 За да кандидатствате, изпратетете есе от 500 думи (максимално) на тема „Как ще променя света“ на адрес info@yfu.bg

 Краен срок за кандидатстване: 10 декември 2020 г. 

За контакт:

Телефон: +359894734129

имейл: info@yfu.bg

 Източник: YFU Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти и/или спонсор.