16-та Международна конференция на ASECU, онлайн научна конференция

Целта на събитието е представяне на констатации от изледователски разработки, свързани със социалните и икономически глобални предизвикателства и регионално развитие

място на провеждане Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 19 ноември

Организатор: Новосибирски държавен университет по икономика и управление и Асоциацията на икономическите университети от Южна и Източна Европа и Черноморския регион.

Относно събитието:

Профил на участниците и изисквания:

  • докторанти и преподаватели
  • добро ниво на английски език, тъй като събитието ще се проведе на английски език

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Събитието е безплатно за участници от институции членки на Асоциацията*; За участници от институции не членки на Асоциацията таксата за участие е 50 евро.

  За да кандидатствате, регистрирайте се тук.

Важни дати:

  • 12 октомври – краен срок за подаване на резюме на разработката;
  • 19 октомври – получаване на потвърждение за участие;
  • 3 ноември – краен срок за подаване на цялостна разработка;
  • 12 ноември – уведомление за приемане на изпратения
    изследователски труд;
  • 16 ноември– краен срок за заплащане на такса за участие; получаване на програмата за събитието;
  • 19 ноември – провеждане на Конференцията;

За контакт: asecu.youth.board@gmail.com

Източник: ASECU YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.