Конкурс Доброволческа инициатива 2020

За десета поредна година се обявява традиционния конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България. Всяка добра инициатива заслужава признание!

Организатор:  Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци

Информация за конкурса:

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.

Пълният списък на инициативите ще бъде представен на Интернет страниците на Националния алианс за работа с доброволци и Фондация Лале в началото на ноември 2020.

Условие за участие: За участие са поканени граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през настоящата година са организирали своя доброволческа инициатива, без разлика на целта, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

Наградите ще бъдат обявени на публична церемония за отбелязване Международния ден на доброволците в началото на декември 2020 година. Най-добрите инициативи ще бъдат отличени със сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Организации и отделни хора могат да номинират инициативи, които познават, като изпратят попълнен формуляр за представяне на mgeorgieva@tulipfoundation.net.

Краен срок за участие: 9 ноември 2020 г.

За контакт: mgeorgieva@tulipfoundation.net

Източник: ngo.bg

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.