Конкурс за стипендии “Постигам по-висок успех” 2020/2021

Напишете есе на тема: “Корабът е на сигурно място в пристанището, но не за това са създадени корабите.” – Джон Шед в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо ще бъдат оценени есета с авторски почерк и включени примери от личен опит.

Организатор: фондация „Благотворител”

Условие за участие:

 • Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи
 • Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи

Етапи на провеждане:

I етап – от 01.10 до 14.10.2020 г. – кандидатстване с пакет документи

За учениците са необходими:

 • Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от предходната учебна 2019/2020 г.
 • Попълнен въпросник
 • Декларация за поверителност на личните данни
 • Лично написано есе по зададената тема.
 • Документ от личен ръководител от институцията, в която сте живели до този момент/или контакт – телефон и имейл на ръководителя/

За студентите са необходими:

 • Уверение за записан I семестър 2020/2021 г.,
 • Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на средно образование
 • Попълнен въпросник
 • Декларация за поверителност на личните данни
 • Лично написано есе по зададената тема.
 • Документ от личен ръководител от институцията, в която сте живели до този момент/или контакт – телефон и имейл на ръководителя/

II етап – на 16-ти октомври 2020 г. индивидуално интервю – събеседване

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” и жури – на живо или по телефон.

Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 15-ти октомври в сайта www.blagotvoritel.org.

Имената на одобрените кандидати след втория кръг ще бъдат публикувани на 17-ти октомври 2020 в сайта на фондация Благотворител в рубрики – новини и конкурси

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Размер на стипендиите:

за ученици от 8-и до 12-ти клас:

 • с успех над 5.50 – 4 бр. годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно/
 • с успех над 5.00 – 3 бр. годишна стипендия 550 лв. /по 50 лв. месечно/

за студенти първокурсници – 3 бр. общо 900 лв. /по 100 лв. месечно/

 • стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2020 – юни 2021 г.

За да участвате в конкурса, изпратете необходимите документи на konkursi@blagotvoritel.org или лично на адрес София, ул. „Панайот Волов” № 11, партер, офис 2

Краен срок за участие: 14 октомври 2020 г.

За контакт: 0885 414 038

Източник: фондация „Благотворител”

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.