Конкурс за деветите годишни награди “Валя Крушкина – журналистика за хората”, 2020 г.

Конкурсът цели да отличи български журналисти, които доказано защитават моралните устои на своята професия в името на гражданското общество.

Организатор: Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Категории:

  • Пишещ журналист – печатни медии и онлайн медии;
  • Журналист от електронна медия – радио и телевизия;
  • Снимащ журналист – оператори и фотографи;
  • Журналист – надежда – млад журналист.

Български журналисти от различни медии, издавани в България или чужбина, могат да бъдат номинирани от трети лица или да се самономинират.

Условие за участие:

  • Материалите, с които журналистът участва, трябва да са авторски и да са публикувани в последните 12 месеца – от 11 септември 2019 г. до 10 септември 2020 г.

Преди да се включите в конкурса или да номинирате някого, запознайте с пълната информация тук, както и с указанията за номиниране.

  За да участвате в конкурса или да номинирате някого, попълнете формуляр, в който трябва да опишете мотивите за номинацията. Материалите също трябва да бъдат представени. Попълнените формуляри с номинации, както и материалите, се изпращат на имейл: konkurs@frgi.bg

Краен срок за участие: 2 ноември 2020 г.

Материалите ще бъдат оценявани от независимо жури, състоящо се от журналисти от различни медии, включително носители на наградата през годините.

За контакт: office@frgi.bg, +359 887 095 920

Източник: Фондация “Работилница за граждански инициативи”

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.