Конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES) 2020 г.

В конкурса YES могат да участват млади учени – бакалаври, магистри и докторанти, които искат и се стремят техните идеи да бъдат подкрепени в полза на икономиката и обществото за по-високо качество на живота.

Организатор: Клуб Млади Таланти

Конкурсът подпомага проекти в изключително широк спектър от научни направления. Успешният проект трябва да съчетава различни методи на изследване и/или информационни технологии.

Условие за участие:

  • Млади учени – бакалаври, магистри, докторанти, на възраст между 18 и 35 години, които искат и се стремят техните идеи да бъдат подкрепени в полза на икономиката и обществото за по-високо качество на живота.

Вашият проект трябва да е насочен към едно от изброените приоритетни направления и да е в едно или няколко от научните направления.

Приоритетите:

  •  нови материали, процеси и технологии за интелигенти решения;
  • чиста природа и зелени градове;
  • иновации за по-добро здраве и здравословен начин на живот;
  • сигурни и устойчиви информационни технологии и решения за индустрията;

Конкурсът подпомага проекти в изключително широк спектър от научни направления. Успешният проект трябва да съчетава различни методи на изследване и/или информационни технологии. :

Научни направления:

– Телекомуникационни технологии
– Компютърни системи и мрежи
– Програмиране и софтуер
– Автоматика и мехатроника
– Електроника и електротехника
– Механика и машинни технологии
– Нови материали и нанотехнологии
– Биотехнологии и химия
– Приложна физика
– Технологии в хранително-вкусова промишленост
– Аграрни технологии
– Енергоефективни системи и управление
– Културно-историческо наследство

Висока оценка получават проекти, които са интердисциплинарни, приложно ориентирани, с оригинално авторско съдържание или в значителна степен доразвита допълнителна функционалност. Проектът може да съдържа и фази, чието изпълнение вече е приключило и да съдържа описание, плануване и изпълнение на последяващата част от реализацията на проектната идея.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награди:

През 2020-та наградите в конкурса YES включват:

– Първа награда за докторанти – 900 лв.
– Втора награда за докторанти – 400 лв.
– Трета награда за докторанти – материална
– Първа награда за студенти – 500 лв.
– Втора награда за студенти – 200 лв.

 

За да участвате в конкурса, попълнете апликационната форма.

Краен срок за участие: 15 октомври 2020 г.

За контакт: yes@cys.bg

 Източник: Българска наука

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.