Конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на жени и момичета от ромски произход, които изучават специалностите “Акушерка” или “Медицинска сестра” в трети или четвърти курс

Целта на програмата е да създаде ролеви модели за младите хора от ромската общност, да допринесе за развитието на патронажната грижа и за разрешаването на проблема с недостига на медицински сестри в България.

Стипендията важи за: акредитираните университети в България

период на провеждане  Период на стипендията: учебната 2020/2021 г.

Организация, предлагаща стипендията: Тръст за социална алтернатива

  Настоящият конкурс ще определи получатели на стипендии за студентки от ромски произход, изучаващи специалностите “Акушерка” или “Медицинска сестра” в трети или четвърти курс през настоящата академична 2020/2021 година.

Програмата приоритетно ще подкрепи жени с висока мотивация да допринесат с професионалното си развитие за подобряване на здравния статус на ромската общност. По време на участието си студентите ще могат се запознаят и на практика с възможностите за кариерно развитие в областта на патронажната грижа в полза на бременни жени и млади майки в уязвимо положение.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Попълнен електронен формуляр;
  • Уверение, издадено от университета, удостоверяващо, че продължавате обучението си в трети или четвърти курс, в акредитирано висше училище;
  • Справка, издадена от университета, удостоверяваща общия ви успех за последната академична година;
  • Мотивационно писмо (от 300 до 1000 думи);
  • Препоръка от представител на неправителствена организация (НПО), преподавател от университет или друга институция, която представя оценка на личностните и професионални ви качества.

Условията за разпределението на точки за всеки от критериите за участие в конкурса можете да намерите тук.

Условие за участие:

  • Български гражданин или законно пребиваващо в България лице, открито заявяващо своя ромски произход;
  • Бакалавърска степен, редовно обучение, държавна поръчка, трети или четвърти курс през настоящата академична 2020/2021 година в акредитирано висше учебно заведение в България, специалност “Медицинска сестра” или “Акушерка”;
  • Общ успех над Добър 3,50 за последната академична година, през която сте се обучавали в университета, в който сте записани;
  • Да НЕ сте стипендианти през настоящата академична 2020/2021 година към друга стипендиантска програма на територията на Република България (с изключение на стипендии от университета за успех и/или социална стипендия).

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Ще бъдат отпуснати 6 стипендии за настоящата академична година. Максималната стойност на една стипендия за една академична година е  5 000 лева.

Одобрените кандидати за участие в програмата ще получат финансова подкрепа под формата на стипендии за период от една академична година, наставничество от ментор и възможност за платен стаж в неправителствена организация, работеща в подкрепа на ромската общност и ранното детско развитие.

Конкурсът е част от програмата „Първите 1000 дни“ на ТСА. Стипендиантската програма се финансира от фондация „Америка за България“.

  За да кандидатствате, трябва да попълните формуляра.

 Краен срок за кандидатстване: 16 ноември 2020 г. (18:00)

За контакт: nursescholarship@tsa-bulgaria.org

 Източник: ТСА

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти и/или спонсор.